Mitä tehdä …

Päihdehoitopaikkoja

 

Täällä ohjeita oman, läheisen tai  lapsen päihdekäytön arviointiin ja neuvoja miten edetä eteenpäin jos huoleen on aihetta. Mihin ottaa yhteyttä Kaarinassa?


Kaarinalaisten käytössä olevia hoito- ja tukipaikkoja. Osa sijaitsee Kaarinassa osa muualla.

 
 

Tietoa päihteiden ympäriltä

Kysy tai kommentoi

.

Tutustu internetissä olevaan päihdetietoon. Tätä kautta pääset laajempiin ja suppeampiin suomalaisiin päihde- ja/tai huumesivustoihin. Löydät suomalaisia hoitopaikkaoppaita ja hoitopaikkojen kotisivuja, sekä päihdekäyttöön liittyviä verkkopalveluita, kuten oma-apu ja kysy-palstoja. Osuus myös päihdetilanteesta, nuorista ja päihteistä sekä muista verkon päihdelinkkisivuista.

Voit kysyä päihdeasioista Kaarinassa tai vaikkapa neuvon omaan tilanteeseesi. Voit myös antaa palautetta sivustosta tai vinkkejä sen kehittämiseksi joko nimettömänä tai nimellä

 

Oppaita ja julkaisuja

 

Kaarinassa tehtyjä julkaisuja ja oppaita.